Informatie

Diëtistenpraktijk Jdieet geeft individueel dieetadvies en dieetcoaching in kleine groepen.

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is iedere werkdag open. Telefonisch is de praktijk op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 20.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur) op nummer 06-11841026.
Voor het verzetten/afzeggen van gemaakte afspraken kunt u bellen vanaf 8.30 uur.
Mocht u buiten de genoemde tijden bellen of mocht de telefoon niet beantwoord worden, dan kunt u de voice-mail inspreken. Dan bel ik u op korte termijn terug.

Vergoeding in 2021

In 2021 worden de consulten bij de diëtist rechtstreeks vergoed vanuit de Basisverzekering. Houdt u rekening met de eigen bijdrage op de Basisverzekering. Voor kinderen en tieners tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage op de Basisverzekering. Meerdere Zorgverzekeraars vergoeden daarnaast extra consulten vanuit de Aanvullende Verzekering. Ik heb contracten met alle Zorgverzekeraars afgesloten en declareer de kosten rechtstreeks. Het is ook mogelijk dat u door de praktijkondersteuner of huisarts wordt verwezen vanuit de Ketenzorg. Dit geldt bij de aandoeningen Diabetes Mellitus type 2 en CVRM (risico op hart- en vaatziekten). Hiervoor declareer ik bij de huisartsengroep, dit komt niet ten laste van het eigen risico op de Basisverzekering.

Zorgverzekeraars no bg

Verwijzing

Als u begeleid wilt worden door de diëtist, individueel of in groepsverband, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Wilt u uw arts vragen om de verwijzing via ZorgDomein te versturen?